Prof.Dr. A.Ertan TEZCAN Kimdir?
     

03.01.1957 tarihinde Ankara’da doğdu. Ankara Sarar İlkokulu’nda başladığı ilköğretimini
İstanbul Sarıyer Pertevniyal İlkokulu’nda tamamladı. Orta ve lise tahsilini Saint Benoit
Fransız Lisesi’nde yaptı ve 1976-77 öğretim döneminde girdiği Erzurum Atatürk Üniversitesi
Tıp Fakültesi’nden 20. 01.1984 tarihinde mezun oldu.

Zorunlu hizmetini 1984-1986 yılları arası Samsun ili Çarşamba ilçesi Eyercili Sağlık Ocağı’nda
tamamladıktan sonra 1986-1990 yılları arasında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikiyatri
Kliniği’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Ekim 1990 da Malign Neoplazmlı Hastalarda Major
Depresyon Prevalansı ve Etkileyen Faktörler adlı tezle psikiyatri uzmanı oldu. -devam-

Prof. Dr. Ahmet Ertan TEZCAN